Публикации

Адвокатами АО «ФИНЭКС» ведется активная деятельность по освещению актуальных правовых проблем в печатных средствах массовой информации. Мы всегда готовы поделиться с Вами своим взглядом на проблемные вопросы применения действующего законодательства.

Налогообложение инвестиционной прибыли у физ.лиц.

В розрізі останніх змін, внесених в ПКУ, у підприємств та фізичних осіб, що здійснюють операції з цінними паперами, часто виникають питання щодо оподаткування інвестиційних доходів та питання щодо того, чи завжди торговець цінними паперами є податковим агентом по відношенню до фізичних осіб, що здійснює операції з цінними паперами. Та чи залежить ця обставина від виду договору, що укладається.

Вважаю, що торговець цінними паперами відповідно до норм Податкового кодексу є податковим агентам по відношенню до фізичної особи, що здійснює операції з інвестиційними активами, незалежно від виду договору, за яким здійснюються такі операції (дилерський або брокерський). І ось чому. Для з’ясування такого питання необхідно проаналізувати норми ПКУ, які діяли до 07.07.2011 р. та норми які діють зараз, після внесення змін до ПКУ.

Незалежно від редакцій цих норм, вважаю, що при розгляді питань оподаткування, необхідно керуватись лише Податковим кодексом, оскільки інше законодавство (в т.ч. будь-які нормативно-правові акти з питань цінних паперів та фондового ринку) не регулюють питання нарахування та сплати податків. Так, відповідно до п. 5.2. ст. 5 ПКУ у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу. Окрім того п. 3.1. ст. 3 ПКУ визначено що являється законодавством з питань оподаткування в Україні, так законодавства з цінних паперів та фондового ринку не є податковим законодавством.

Щодо виконання функцій податкового агента торговцем цінними паперами пояснюю наступне.

Так в редакції ПКУ, що діяла до 07.07.2011 р. це питання регулювалося комплексом наступних норм у наведеній нижче редакції.

«п. 170.2.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту.

При застосуванні платником податку норм підпункту 170.2.9 цього пункту податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Якщо платник податку не скористався нормою підпункту 170.2.9 цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, не звільняється від виконання вимог підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку.  (абзац був виключений після змін 7.07.11 р.)

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.

п. 170.2.9. Платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента.»

Таким чином, в редакції ПКУ, що діяла до 07.07.11 р. обов’язок торгівця цінними паперами виконувати функції податкового агента по відношенню до фізичної особи ставився у залежність від того, уклала така фізична особа з торгівцем договір про виконання ним функцій податкового агента чи ні. В свою чергу п. 170.2.9. мав редакцію, яка надавала фізичній особі право, а не обов’язок укладати такий договір на виконання торгівцем функцій податкового агента.

Редакція ПКУ після 07.07.2011 р.

«п.170.2.2. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

При застосуванні платником податку норм підпункту 170.2.9 цього пункту податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Виключено.

Запровадженняобов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.

п. 170.2.9. податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлюється Міністерством фінансів України спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.»

Тобто, чітко зазначено, що торговець цінними паперами є податковим агентом по відношенню до особи, якій він виплату за цінні папери та інші інвестиційні активи, і це є його обов’язок.

Змінений і п. 170.2.9, де тепер чітко зазначено, податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Тобто виконання функцій податкового агента торговцем вже не ставиться в залежність від укладання чи не укладання із ним договору про виконання функцій податкового агенту.

На мою думку вищезазначене правило стосується торгівців цінними паперами при укладанні будь-якого договору (незалежно від того дилерський це договір чи брокерський), адже за кожним із цих договорів, торговець виплачує дохід (грошові кошти) фізичній особі при здійсненні операцій з інвестиційними активами.

Відповідно до п. 170.2.7. для цілей цього пункту: термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Це також підтверджує Лист ДПА від 21.04.11 р. (додається з коментарями).

Керівник податкового департаменту

ЮК «Фінекс», Буртова К.Д., 24.02.2012 р.