Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

06.06.2017

ВССУ визначив критерії реального конфлікту інтересів при розгляді справ про адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у листі №223-943/0/4-17 від 22 травня 2017 року роз’яснив критерії необхідні для встановлення  реального конфлікту інтересів при розгляді справ про адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією.

ВССУ зазначив, що для встановлення наявності факту прийняття рішення, вчинення чи невчинення дії в умовах реального конфлікту інтересів та розмежування реального і потенційного конфлікту інтересів особа, яка здійснює правозастосовну діяльність, для кваліфікації рішення як такого, що прийняте в умовах реального конфлікту інтересів, має встановити наявність обов’язкової сукупності таких юридичних фактів, як:

1) наявність у правопорушника факту приватного інтересу, який має бути чітко сформульований (артикульований) та визначений;

2) наявність факту суперечності між приватним інтересом і службовими чи представницькими повноваженнями із зазначенням того, в чому саме ця суперечність знаходить свій вияв або вплив на  прийняття рішення;

3) наявність повноважень на прийняття рішення.

4) наявність факту реального впливу суперечності між приватним та службовим чи представницьким інтересом на об’єктивність або неупередженість рішення.

Без наявності хоча б одного з фактів із цієї сукупності реальний конфлікт інтересів не виникає. Встановлення цих фактів має бути відображено в протоколі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, та, відповідно, в постанові суду.