Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

29.05.2017

Новий порядок подання органу ліцензування документів в електронній формі.

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 363 від 24 травня 2017 року затвердив порядок подання до органів Ліцензування документів в електронній формі.

         Протягом двох місяців органи ліцензування повинні затвердити та подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі план запровадження ліцензування в електронній формі на 2017 рік. А зазначене Міністерство, в свою чергу, буде забезпечувати щоквартальний моніторинг виконання даних планів.

         З прийняттям нового порядку втратила чинність Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 561 “Про затвердження Порядку подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2331).

         Новий порядок встановлює вимоги до подання органу ліцензування документів, передбачених Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, в електронній формі.

Згідно з новим порядком подання документів встановлено наступне: 

1.     Електронні документи (заяви та документи, визначені законом та ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України) подаються до органу ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування, порядки функціонування яких визначаються відповідними органами ліцензування.

2.     Документи, які існують тільки в паперовій формі, до заяви додаються у форматі PDF із накладенням на них електронного цифрового підпису.

3.     Інформаційні системи органів ліцензування, що використовуються для отримання/подання електронних документів відповідно до цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації.

4.     У разі подання електронних документів документи на паперових носіях не подаються.

Уповноважена особа органу ліцензування буде здійснювати перевірку надходження електронних документів не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня), при цьому документи реєструються в системі органу ліцензування, про що автоматично інформується здобувач ліцензії, ліцензіат через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Про прийняте рішення органом ліцензування буде повідомлено здобувачу ліцензії в електронній формі через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, а також оприлюднюється дане рішення на офіційному веб-сайті.

Під час видачі електронних документів, накладається електронний цифровий підпис керівника або уповноваженої особи органу ліцензування.

Електронні документи повинні зберігатися відповідно до Законів України “Про ліцензування видів господарської діяльності” і “Про електронні документи та електронний документообіг”