Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

24.04.2017

До Верховної ради подано новий проект закону «Про фінансовий лізинг»

19.04.2017 року до  6395 у Верховній раді було зареєстровано проект закону «Про фінансовий лізинг» (далі – законопроект №6395) текст якого доступний за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61655&pf35401=421776 .

Законопроект було розроблено у відповідності з європейською практикою, узагальненою асоціацією LEASEUROPE (Федерація яка об’єднує лізингові компанії у 33 країнах Європи).

Зазначеним законопроектом усувається ряд прогалин чинного законодавства з питань фінансового лізингу та усуваються його суперечності з іншими актами законодавства.

Зокрема:

-          чітко визначається перелік законодавчих актів якими регулюються відносини лізингу (ст.3 законопроекту №6395), що унеможливить конкуренцію норм, та чітко окреслить правове регулювання відносин;

-          визначається форма договору фінансового лізингу (письмова або у електронному вигляді з використанням сторонами електронного цифрового підпису), передбачається обов’язковість нотаріального посвідчення за наявності про це волі сторін, встановлюється перелік  обов’язкових  істотних умов (ст.11, 12 законопроекту №6395);

-          прямо зазначаються обов’язкові умови договору сублізингу (ч.3 ст.16 законопроекту №6395).

-          прямо передбачається необхідність набуття  лізингодавцем статусу особи, що має право надавати послуги фінансового лізингу;

-          запроваджується та регламентується діяльність лізингових брокерів та посередників (ч.2 ст.8. законопроекту №6395).

 

Прийняттям даного законопроекту пропонується внесення змін до ряду законодавчих актів, серед яких слід відзначити:

-          змінами у статтю 42 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлюється,  що предмет лізингу не може бути включений до ліквідаційної маси;

-          Цивільний кодекс планується доповнити спеціальною статтею №809-1 «Наслідки визнання договору лізингу недійсним»;

-          до диспозиції складу злочину за статтею 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами» Кримінального кодексу України  пропонується прямо  включити відносини що складаються між сторонами у сфері фінансового лізингу.

-          до складу злочину за статтею 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом»  Кримінального кодексу України пропонується прямо  включити випадок  неповернення транспортного засобу власнику чи користувачу після припинення договору найму (лізингу) транспортного засобу.

-          Змінами до статті 388 «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації» Кримінального кодексу України, пропонується передбачити, що розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, яке передане у фінансовий лізинг, є кримінальним злочином, передбаченим диспозицією та санкцією цієї статті на рівні з кримінальною відповідальністю за такі дії із заставленим майном.