Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

20.03.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО ТИПОВУ АНТИКОРУПЦІЙНУ ПРОГРАМУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Національне агентство з питань запобігання корупції своїм рішенням від 02.03.2017 року №72, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  09 березня 2017 р. за N 326/30194, затвердило Типову антикорупційну програми юридичної особи.

 

Нагадаємо, відповідно до статті 62 Закону України "Про запобігання корупції", антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. В обов'язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

 

Антикорупційні програми юридичних осіб мають  відповідати вимогам Закону "Про запобігання корупції", Державній програмі щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265, Заходам щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року N 803-р… а відтепер – ще і Типовій антикорупційній програмі юридичної особи.

 

Антикорупційна програма юридичної особи має складатися з 16 розділів: «Загальні положення», «Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми», «Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи», «Норми професійної етики працівників Юридичної особи», «Права і обов'язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особи», «Права і обов'язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)», «Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) Юридичної особи», «Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів», «Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог», «Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення», «Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи», «Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим», «Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Юридичній особі», «Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми», «Порядок проведення внутрішніх розслідувань», «Порядок внесення змін до Антикорупційної програми».

Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи. Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою. 

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи є нормативно-правовим актом, і набрало чинності з дня його опублікування, тобто з 17 березня 2017 року.