Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

13.02.2017

Разъяснением из раздела 104.09 модуля «БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ»: должно ли физического лица – предпринимателя (далее - ФЛП) отражать в декларации о доходах полученные прочие доходы как физлицо?

 

В связи с тем, что сейчас идет массовое закрытие не работающих ФЛП, в связи с введением обязательной ежемесячной уплаты ЕСВ, данная консультация будет полезна для многих бывших предпринимателей которые собираются закрыть свое «ЧП».

ФЛП на общей системе налогообложения должно предоставлять по результатам календарного года налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах независимо от того, проводилась в течение отчетного года предпринимательская деятельность или нет. В ней наряду с доходами от предпринимательской деятельности должны указываться прочие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы, в т. ч. сведения о недвижимом и движимом имуществе.

ФЛП, в отношении которых проведена госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя по его решению, подают налоговую декларацию за последний базовый налоговый (отчетный) период, в котором отражаются только доходы от осуществления предпринимательской деятельности.

Текст разъяснения:

«…

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР"

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Питання:

Чи потрібно ФОП при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як ФО - громадянином та відомості про рухоме та нерухоме майно?

Відповідь:

Відповідно до пп. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ) фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності ПКУ, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи за станом на дату державної реєстрації підприємцем (пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).

Фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (п. 177.11 ст. 177 ПКУ).

Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 N 859 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.09.2016 N 821).

Відповідно до форми податкової декларації у відомостях про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об'єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об'єктів майна призначається окремий номер: 1 - земельні ділянки; 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7 - автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - інше нерухоме (рухоме) майно;

Кожний об'єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:

2 - номера категорії об'єктів;

3 - місцезнаходження (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;

4 - року набуття права власності / року випуску (для рухомого майна);

5 - загальної площі нерухомого майна (значення вказується в квадратних метрах);

6 - значення власної частки в загальній площі нерухомого майна (значення вказується як десятковий дріб);

7 - відмітки про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (вказуються позначкою "х").

Таким чином, фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий

загальнообов'язкове державне соціальне страхування

можна отримати за телефоном 0-800-501-007

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

митної справи та єдиного соціального внеску на (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України»