Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

15.11.2016

Антирейдерський закон

З 02.11.2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (далі -закон 1666-VIII від 06.10.2016), або так званий «Антирейдерський закон».

Зазначеним законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про нотаріат», «Про господарські товариства», «Про електронний цифровий підпис», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження»; «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Серед найбільш значущих змін які принесло прийняття закону№ 1666-VIIIварто відзначити зміни до ч.1 ст.126 ЦК України, ч.1 ст.71 Закону України «Про господарські товариства»  в частині того, що при поданні учасником повного товариства заяви про вихід,  справжність  підпису  на такій заяві про вихід із товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

Аналогічні вимоги до нотаріального засвідчення справжності підпису на заяві про вихід запроваджено і при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, однак при виході з товариства з обмеженою відповідальністю учасник додатково  має  заявити про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом (відповідні зміни внесено до ч.1 ст.148 ЦК України).

Внесенням змін до ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» запроваджено порядок відповідно до якого рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Певні винятки щодо обов’язкового нотаріального посвідчення підписів на рішенні про внесення змін до установчих документів передбачено для державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та благодійних організацій.

Також нотаріальному засвідченню підлягатиме справжність підпису на установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи.

Серед змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» слід відзначити зміни до ст.20 в частині того, що державний реєстратор у разі отримання отримання заяви на проведення реєстраційних дій невідкладно повідомляє про це  власника об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву.

Порядок подання такої заяви має бути додатково розроблений Кабінетом Міністрів України.

Також окремою статтею (31-1) закону врегульовано питання приведення реєстраційних дій на підставі рішення суду. Відтепер реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником. Державна судова адміністрація України у день набрання законної сили рішенням суду, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового рішення.

Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" також  доповнено ст.37-1 якою передбачено контроль Міністерства юстиції за здійсненням реєстраційних дій шляхом моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі прав з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації прав.

Стосовно змін до Кримінального кодексу України (ст.358), топередбачається вдосконалення та посиленнякримінальної відповідальності за підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст.166-11) передбачається посилення адміністративної відповідальності на посадових осіб, які порушують встановлені законом строки проведення державної реєстрації фізичних і юридичних осіб або громадських формувань, або порушують встановлений  порядок державної  реєстрації речових прав на нерухоме майно

Вцілому, внесення описаних вище законодавчих змін є позитивом з точки зору захисту інтересів власника та протидії недобросовісним намірам.