Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

02.07.2012

Податкові зміни

Внесені зміни Законом України «Про внесення змін до Податкового ко­дексу України щодо удосконалення деяких по­даткових норм» від 24.05.2012 № 4834-VІ.

А саме цим законом визначено нові порядки добровільної реєстрації платником ПДВ, складання податко­вої накладної та оподаткування ПДВ деяких видів операцій.

Також цим Законом, деталізовано доходи, які звільнено від оподаткування ПДФО.

Ось деякі з них:

  • компенсаційні виплати в іноземній валюті, що виплачу­ються відповідно до закону працівникам дипломатичної служ­би, направленим у довготермінове відрядження;
  • забезпечення працівників необхідними засобами щодоохорони праці;

—            вартість використання майна працівником на умовахтрудового (колективного) договору.

Зверніть увагу, що з 01.07.2012 також змінено ставки плати за користування надрами.

      Внесені зміни щодо декларування доходів громадян, які внесено до Податкового кодексу Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податко­вого декларування» № 4661-УІ від 24.04.2012, та які набрали чинності з 28.04.2012.

З 27.05.2012 почали діяти нові тимчасові ставки ак­цизного податку на паливно-мастильні матеріали, які визна­чено та затверджено Законом України «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку» № 4677-УІ від 15.05.2012.

Потрібно приділити  увагу нормам нового Митного кодексу, які вплинули на норми Податкового кодексу та змінили практику їх застосування.

А саме:

  • оподаткування ПДВ операцій з імпорту товарів;
  • нарахування акцизного податку.

Слід підкреслити, що з 04.05.2012 набрав чинності наказ Мінагропромполітики «Про затвердження Розрахунку част­ки сільськогосподарського товаровиробництва» від 26.12.2011 № 772, яким затверджено форму та методичні рекомендації щодо заповнення цього розрахунку сільгосптоваровиробниками.